Publication: Multimodal rehabilitering inom primärvård, Västra Götalandsregionen: Har teamens organisation, innehåll och åtgärder betydelse för sjukfrånvaro, arbetstatus och självskattad hälsa?

Multimodal rehabilitering inom primärvård, Västra Götalandsregionen: Har teamens organisation, innehåll och åtgärder betydelse för sjukfrånvaro, arbetstatus och självskattad hälsa?
2016.


, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/user/publication?ref=2489131