Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Forskningsfinansiering från CKF

Ansökan

Ansökningssystemet för nedanstående tjänster är nu stängt. Den 13 november 2018 har Centrumrådet sitt beslutande sammanträde. Ansökan för forskningsanslag öppnar ca 1 februari 2019.

En doktorandtjänst - Ansökan med egen projektplan
Sökande är person som är behörig till forskarutbildning. Ansökan ska avse ett forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och vara lämpligt för utbildning på forskarnivå. Beviljande av projektet innebär lönefinansiering för en doktorand på 50 % fram till disputation, maximalt under 8 år.

Fyra postdoktjänster - Två postdoktjänster 50 % på 2 år, och två postdoktjänster 25 % på 2 år.
Ansökan ska avse forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och lämpligt för forskning på postdoknivå. Beviljande innebär 40 % forskning + 10 % pedagogiskt arbete på CKF (50 %-tjänsterna) eller 20 % forskning + 5 % pedagogiskt arbete på CKF (25 %-tjänsterna).

För att se bedömningskriterier för Doktorandtjänst samt Postdoktjänst klicka är

För att se tidigare beviljade anslag CKF Dalarna klicka här


Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

  • När du loggar in ska du använda den e-postadress du angett i personkortet istället för ditt namn.
  • Första gången du loggar in får du möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter, och du måste på nytt välja synlighetsnivå för ditt personkort. Vi rekommenderar dig att ha ett öppet personkort alternativt personkort som bara är synligt för andra användare av Reserachweb. Ett dolt personkort ansöker du om att få använda.
  • Nya funktioner för registerutdrag, dataexport, och radering av personkortet tillkommer.

Kommande utlysningar:

  • 1 mars - Projektanslag
  • 1 oktober - Doktorandtjänst
  • 1 oktober - Postdoktjänst

Kontaktuppgifter:

Frågor om anslagen:

Cecilia Lundgren
E-post:

Systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

aktuella anslag
sista ansökningsdag


Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/ckfuu