RAPP
RAPP
Project number : 207261
Created by: Maria Pilawa, 2015-10-20
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-10-20
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

"How are you" - A systematic e-assessment of postoperative recovery

Startdatum

2015-11-23

Beräknat slutdatum

2017-11-23

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Klinik

Kirurgkliniken, Mora

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
checked Annat

Om annat, ange typ av studie

Singelblindad

Sponsornamn

Örebro Universitet/Forte

Annat nummer, motsvarande EudraCT

NCT02492191&EPN2015/262

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

RAPP, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/ckfuu/project/207261