PROSECO
PROSECO
Project number : 207881
Created by: Johanna Österberg, 2015-11-25
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2017-11-30

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Norrlands universitetssjukhus

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

Dnr etikansökan i Umeå 2015-114-31M

PROSECO, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/ckfuu/project/207881