PROSECO
PROSECO
Project number : 207881
Created by: Maria Pilawa, 2015-11-25
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-11-25
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Norrlands universitetssjukhus

ID-nummer

Annat nummer, motsvarande EudraCT

Dnr etikansökan i Umeå 2015-114-31M

PROSECO, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/ckfuu/project/207881