VALIDATE
VALIDATE
Project number : 222771
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-12-05
Last revised by: Karin Björling, 2017-09-22
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Bivalirudin versus Heparin in NST ans ST-Elevation myocardial infarction in patients on modern antiplatelet therapy in Swedeheart

Startdatum

2014-12-01

Beräknat slutdatum

2016-12-31

Ämnesområde

not checked Cancer
checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Saknas

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt (0 %)

Klinik

Kardiologkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

UCR, Project nr U-2013-028

EudraCT nummer

2012-005260-10

Status

not checked Projektet pågår
checked Projektet avslutat

VALIDATE, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/ckfuu/project/222771