FIKA II
FIKA II
Project number : 224751
Created by: Daniel Sjöberg, 2017-03-15
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Mag- och tarmmottagningen

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

Etikprövnings diarienr: 2016/2235-32

FIKA II, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/ckfuu/project/224751