PARADISE-MI
PARADISE-MI
Project number : 224761
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-03-15
Last revised by: Karin Björling, 2018-10-22
Project created in: FoU i Region Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2021-01-01

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

NOVARTIS

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2016-002154-20

PARADISE-MI, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/ckfuu/project/224761