Researchweb - Research administration made easy.

This is a list of organisations using Researchweb. Please select your grant provider or project database below.
Akademiska sjukhusets FoU-avdelning
Akademiska sjukhusets FoU-avdelning
ALF-medel Västra Götalandsregionen
ALF-medel som finns tillgängliga för forskning i Västra Götalandsregionen.
ALF-medel vid Akademiska sjukhuset
Alzheimerfonden
Ansökningssystem för Alzheimerfonden.
Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg
Ansökningssystem för Region Gävleborg.
Centrum för klinisk forskning (CKF) i Region Västmanland
Ansökningssystem för Region Västmanland.
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
CKF-Uppsala universitet.
Centrum för klinisk forskning, Värmland
Ansökningsystem för FoU-rådet i Värmland.
Enheten för tandvård - Region Skåne
FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Forskningsrådet i Sydöstra Sverige.
FoU i Region Dalarna
FoU i Region Gävleborg
Projektdatabas för Region Gävleborg
FoU i Region Halland
Projektdatabas för Region Halland
FoU i Region Sörmland
FoU i Region Västmanland
FoU i Sverige
Informationsportal för FoU i Sverige (start 2004-10-26)
FoU i Västra Götalandsregionen
Projektdatabas för Västra Götalandsregionen
FoU Region Örebro län
Projektdatabas för FoU Region Örebro län
FoU Region Västerbotten
Ansökningssystem för Region Västerbottens. Inkluderar ALF-medel och TUA-medel för Västerbotten.
FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
FoU-centrum Skaraborgs sjukhus i Västra Götalandsregionen.
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg.
FoU-centrum/CKF Sörmland
Ansökningssystem för Landstinget i Sörmland.
FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen
Ansökningssystem för Region Jämtland Härjedalen.
FoU-rådet Fyrbodal
Ansökningsystem för FoU-rådet FyrBoDal.
FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Ansökningssystem för FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän.
FoU-rådet i Skaraborg
Ansökningssystem för FoU-råden i Skaraborg.
FoU-rådet i Södra Älvsborg
Ansökningssystem för FoU-rådet i Södra Älvsborg.
Futurum - akademin för hälsa och vård
Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län.
Göteborgs läkaresällskap
Ansökningsingång för fonder som förvaltas av Göteborgs läkaresällskap.
James Cook University
James Cook University, this site contains functions to manage Honours students, project grants, a database of research opportunities and a database of ongoing projects.
Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen
Koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen
Landstinget Blekinge
Lundbergsstiftelserna
Region Halland
Region Hallands gemensamma anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt via Vetenskapliga rådet
Region Kronoberg
Ansökningssystem för Region Kronoberg.
Region Norrbotten
Region Norrbotten
Region Örebro län
Region Örebro län
Region Östergötland
Region Östergötland
Region Västernorrland
Forskning och Utveckling i Region Västernorrland
Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
Ansökningsystem för Regionala forskningsrådet i Uppsala- och Örebroregionen.
Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Ansökningssystem för Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen.
Reumatikerfonden
Reumatikerförbundet, nationell anslagsgivare.
Riktade FoU-medel Folktandvården, Landstinget i Uppsala län
Ansökningsystem för folktandvården i Uppsala län.
Riktade FoU-medel Region Uppsala
Ansökningssystem för Region Uppsala.
Svenska Läkaresällskapet
Ansökningsingång för fonder som förvaltas av Svenska läkaresällskapet.
TUA -medel Västra Götalandsregionen
TUA-medel som finns tillgängliga för forskning i Västra Götalandsregionen.
Visare Norr, Norra sjukvårdsregionförbundet
Anslagsgivare för Norrlandstingens Regionförbund, Visare Norr.
Western Alliance
Grant management system for Western Alliance Academic Health Science Centre.

, from www.researchweb.org - Informationsystem
http://www.researchweb.org/is/en