FoU-rådet i Södra Älvsborg

Banner FoU i VGR
Vi använder FoU i VGR för att följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Mer om FoU-anslag
Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.


FoU-enheter i vår region


Välkommen till
lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

FoU-rådet Södra Älvsborg för hälso- och sjukvård är ett samarbete mellan Alingsås lasarett, Folktandvården, Hälso- och sjukvårdskansliet, primärvård och Södra Älvsborgs Sjukhus. Vårt uppdrag är att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i södra Älvsborg. På den här hemsidan kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården i södra Älvsborg ansöka om bidrag för dina forsknings- och utvecklingsprojekt. Här finner du information om vad du kan söka medel för.

Om våra anslag

Ansökningsperioderna för projektmedel och doktorandmedel är den 1:a oktober t o m 31:a oktober respektive den 1:e mars t o m 31:a mars. Övriga ansökningar, exempelvis resebidrag eller språkgranskningsbidrag, kan göras löpande under hela året. Innan du börjar söka medel läs först Om FoU anslagen. Manual för sökande hittar du under "Hjälp och service" i vänstermenyn.


Förändringar med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj:

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se http://www.vgregion.se/gdprinfo

Aktuellt

2018-11-21 Lokala FoU-rådets beslutsmöte

Vid det lokala FoU-rådets beslutsmöte, 2019-11-20, beviljades 12 nya ansökningar om projektmedel, 3 kompletteringsansökningar och två ansökningar om doktorandmedel. Det lokala FoU-rådet önskar alla nya projektledare lycka till! Välkommen med ny ansökan till våren 2019. Läs artikeln här

2018-09-18 Ansök om FoU-medel - ansökningsperioden hösten 2018 öppnar 1 oktober!

Den 1 oktober 2018 öppnar åter ansökningsperioden för lokala FoU-rådsmedel avseende projektmedel, kompletteringsansökningar och doktorandstöd. Sista ansökningsdag är 31 oktober. Vilken typ av anslag som det är möjligt att söka medel för kan du läsa om under fliken ”Om FoU-anslagen” . Tänk på att skapa ett personkort/uppdatera ditt CV och glöm inte att skriva in all information! Välkommen med din ansökan! Läs artikeln här

2018-08-07 Utlysning av sociala investeringsmedel 2018 - sista ansökningsdag 5 oktober

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt ska förbättra barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Västra Götalandsregionens utförarverksamheter tillsammans med kommunerna kan ansöka om medel för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga upp till 15 år. Läs mer om sociala investeringar och hur man ansöker här: www.vgregion.se/socialainvesteringar Läs artikeln här 

FoU-rådet i Södra Älvsborg, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/document