Tidigare aktuellt

Publicerat aktuellt

Tidigare Aktuellt/historik
2018-11-21 Lokala FoU-rådets beslutsmöte
2018-09-18 Ansök om FoU-medel - ansökningsperioden hösten 2018 öppnar 1 oktober!
2018-08-07 Utlysning av sociala investeringsmedel 2018 - sista ansökningsdag 5 oktober
2018-04-03 Ansökningsperioden våren 2018 har stängt (31 mars).
2018-02-28 Ansök om FoU-medel - Vårens ansökningsperiod öppnar 1 mars 2018!
2017-11-27 Planerar du som forskare inom primärvård att söka regionala ALF-medel?
2017-11-15 Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg
2017-05-18: Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg
2017-05-16: FoU i VGR - Västra Götalandsregionens FoU-produktion
2017-05-16: Ansök om Regionala FoU-medel
2017-02-06: Vårens ansökningsomgång
2017-02-01: Projektmedel Hälsopromotion tandvård
2016-11-04: Innovationsfonden - VGR
2016-10-17: Regionala FoU-medel - Hälsopromotion Tandvård
2016-09-26: Höstens ansökningsomgång
2016-09-07: AHA-lärandeseminarie
2016-08-15: Ansök om Regionala FoU-medel inom Patientsäkerhetsområdet
2016-08-09: 15 augusti öppnar anmälan till Forskningsmetodik - en introduktion, 8 hp
2016-05-02: Uppdatera information i FoU i VGR senast 20 juni.
2016-03-09 Sökes: Nya forskare inom hälsofrämjande tandvård
2016-02-16: Vårens ansökningsperiod
2015-10-01: Höstens ansökningsperiod
2015-09-30: Nytt telefonnummer till FoU-centrum och FoU-råd södra Älvsborg
2015-08-30: Ansök om Regionala FoU-medel
2015-04-30: Beviljade medel VT 2015
2015-03-25: Ny web-ingång för uppföljning av våra FoU-projekt: FoU i VGR

PublishedDocument information: Tidigare aktuellt | Last modified: 2017-11-09 by Eva Almqvist

Tidigare aktuellt, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/document/185301