2017-05-18: Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg
2017-05-18: Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg
Document number : 214361
Created by: Giorgina Holm Pileborg, 2017-05-18
Last revised by: Giorgina Holm Pileborg, 2017-05-18
Document created in: FoU-rådet i Södra Älvsborg

PublishedPublished
Vid lokala FoU-rådet i Södra Älvsborgs beslutsmöte 2017-04-28 höjdes maxbeloppet för språkgranskningsanslaget från 10% till 15% av ett prisbasbelopp för kvalitativ studiedesign. För kvantitativ studiedesign förblir anslagets maxbelopp 10% av ett prisbasbelopp. Beslut togs också att höja publikationstödsanslaget från 40% till 50% av ett prisbasbelopp.
Tre doktorandstöd, tio nya ansökningar av ordinarie projektmedel, och två kompletteringsansökningar beviljades.

2017-05-18: Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/document/214361