Forskningsmånader (ALF-medel) för doktorander och post-docs inom primärvård!

Medi-sam har beslutat om en strategisk satsning för övriga förvaltningar (utom Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU) inom Västra Götalandsregionen.

För hösten 2019 avsätts 1,6 mnkr avsett att finansiera totalt 30 forskarmånader med 80 000 kr per månad inom primärvård. Dessa kan fördelas på doktorander och post docs och varje doktorand/post doc kan erhålla två eller tre månader.

FoU-cheferna inom primärvård har fått i uppdrag att internt fördela medlen utifrån akademisk meritering, kvalitet och hur långt respektive projekt kommit. Målsättningen bör vara att tilldela forskningstid som har möjlighet att resultera i publikationer.

Länk till ansökan och mer information: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/FoU-primarvard/aktuellt/aktuellt-2017/forskningsmanader/forskningsmanader-alf-medel-for-doktorander-och-post-docs-inom-primarvard/

PublishedDocument information: Forskningsmånader (ALF-medel) för doktorander och post-docs inom primärvård! | Created: 2019-06-24 by Tanja Fransson

Forskningsmånader (ALF-medel) för doktorander och post-docs inom primärvård!, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/document/252792