Information om kursen Handledning i forskarutbildningen 5 hp (kurskod:HPE201)uppdragsutbildning i första hand för anställda i Västra Götalandsregionen.

Tidigare utbildningstillfällen

Information om kurs Handledning i forskarutbildningen, 5 hp kurskod: HPE201, Våren 2010

Kursen Handledning i forskarutbildningen 5 högskolepoäng (kurskod HPE201) vänder sig till disputerade handledare eller blivande handledare. Kursens övergripande syfte är att utveckla kompetensen för handledare. Kursen innehåller två huvudperspektiv, dels ett vidare perspektiv som behandlar forskarutbildningens sammanhang, organisation och förutsättningar, dels ett fokuserat perspektiv som handlar om relationen mellan handledare och doktorand eller projektledare. Kursen omfattar tre samlingar om vardera två heldagar.

Kurstillfällen år 2010

DatumklKurstillfälle
2010-01-2109.00HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp
2010-01-2209.00HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp
2010-03-2509.00HPE201, handledning i forskarutbildningen 5 hp OBS bytt dag till 27/5
2010-03-2609.00HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp OBS! bytt dag till 28/5
2010-04-2909.00HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp
2010-04-3009.00HPE201, Handledning i forskarutbildningen 5 hp

Plats

I FoU-enhetens lokaler i Borås (nära centralstationen i Borås). Vi samlas i Bengt Dahlins sal på FoU-enheten i Södra Älvsborg. Se vägbeskrivning.

Kursavgift

För personal verksam inom Västra Götalandsregionen (även privata vårdgivare med vårdavtal eller samverkansavtal) är avgiften 20 % av ett prisbasbelopp (dvs 8560 kr för år 2009). För övriga deltagare är kursavgiften 40 % av ett prisbasbelopp. För personal verksam inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg (och är aktiv på sin tjänst minst 8 timmar per vecka under det år du studerar) betalar lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg hela kursavgiften under förutsättning att kursdeltagaren närvarar och aktivt deltar vid samtliga undervisningsmoment.

Kursgivare

Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs Universitet.

Kursledare

Professor Per Lauvås

Kursanmälan och antagningsordning

Ansökan görs innan kursstart. Det finns ca 20 platser.
Anmälan görs via FoU-rådet Södra Älvsborgs, följ länk nedan, från vecka 45. Antagning sker i den ordning som de undertecknade bekräftelserna på anmälningarna inkommit till kursadministrationen. Företräde ges i första hand åt regionanställd personal inom hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg, i andra hand åt personal verksam inom hälso- och sjukvården i övriga Västra Götaland. Tre veckor före kursstart blir din anmälan bindande, därmed tillämpas ovanstående regler beträffande kursavgift.

  1. Logga in.
  2. När du är inloggad väljer du denna länk: Anmälan till kursen. Anmälan kan göras from vecka 45 2009.

Attachments

pdf document Kursplan HPE201_HT09.pdf
Kursplan, Handledning i forskarutbildning, 5 hp
File size: 85 kB
PublishedDocument information: Information om kursen Handledning i forskarutbildningen 5 hp (kurskod:HPE201)uppdragsutbildning i första hand för anställda i Västra Götalandsregionen. | Last modified: 2019-01-22 by Researchweb Support 7

Information om kursen Handledning i forskarutbildningen 5 hp (kurskod:HPE201)uppdragsutbildning i första hand för anställda i Västra Götalandsregionen., from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/document/35061