Sök beviljade anslag Västra Götalandsregionen

Beviljade anslag för forskning och utveckling (FoU) i Västra Götalandsregionen

Anslagsgivare som omfattas i din sökning på denna sida:

Regionala FoU-bidrag, ALF-medel, TUA-medel, FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus, FoU-rådet FyrBoDal, FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän, FoU-rådet i Skaraborg och FoU-rådet i Södra Älvsborg (ansökningar som anslagsgivaren eventuellt valt att dölja kommer dock inte med i resultat). 

På denna sida kan du hitta ansökningar som beviljats forsknings- och utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen. Du kan exempelvis hitta vilka arbeten som fått medel för diabetesforskning genom att använda MeSH-sökningen nedan och ange MeSH-termen Diabetes i sökvillkoren nedan. Du kan också exempelvis samlat hitta alla FoU-medel som beviljats per år.

Om MeSH-termssökning alternativt sökning i fritext:

Du kan söka på två olika sätt. De bästa och säkraste sökträffarna får du genom att använda valet Sök med MeSH-termer. Via MeSH-sökningen har du möjlighet att söka med svenska och engelska termer. Denna sökfunktion är dock enbart aktuell för anslag från och med starten av hösttermin 2009 (då indexeringen med MeSH-termer infördes för samtliga anslagsgivare som omnämns i inforutan här till höger). För arbeten som beviljats medel tidigare än höstterminen 2009 väljer du fritextsökningen Fritextsökningen ger dig resultat för om författaren av texten (ansvarig projektledare) använt orden du söker efter i titel eller sammanfattning även för arbeten som beviljats medel efter höstterminen 2009.

Sökalternativ:

 


Word explanations
TUA = År 2004 slöts avtal med svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (Tandläkarutbildningsavtal).
ALF = År 2003 slöts ett avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, tidigare har funnits avtal om LUA-ersättning (Läkarutbildningsavtal).

MeSH = Kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaper. Används här på både engelska och svenska. Ämnen och områden för inriktning av arbeten genereras av användning av MeSH. MeSH står för Medical Subject Headings (engelska medicinska ämnesrubriker) och är en kontrollerad vokabulär inom livsvetenskaperna skapad av Förenta Staternas nationella medicinbibliotek (NLM). Översättningen av de engelska termerna till svenska har gjorts av personal vid Karolinska Institutets bibliotek.
PublishedDocument information: Sök beviljade anslag Västra Götalandsregionen | Last modified: 2017-09-22 by Eva Almqvist

Sök beviljade anslag Västra Götalandsregionen, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/document/56691