Beviljade anslag för år 2013

Ansökningar 1 oktober 2012


Antal beviljade ansökningar N=57
DiarieSökandeArbetsplatsAnsökans titelBeviljat belopp (kr)
RFR-293111Sundgren Elisabet-Sluta röka? - En jämförande studie mellan personer med respektive utan psykossjukdom150 000
RFR-295431Åkerud HelenaGynHälsan UppsalaIndividualisering av behandlingsprotokollet inför in vitro fertilisering samt förbättring av odlingsmediet för det preimplantatoriska embryot100 000
RFR-295651Rask EvaMedicinkliniken, Diabetes och Endokrin, Universitetssjukhuset, ÖrebroEfter gastric bypass- delprojekt: Finns gastrointestinala hormonella skillnader mellan s.k. failures och icke failures i en långtidsuppföljning?115 000
RFR-296121Sving EvaEnheten för patientsäkerhet, Hälso- och sjuvård gemensam, Region GävleborgEvidensbaserad trycksårsprevention till patienter med risk att utveckla trycksår - en interventionsstudie i Landstinget Gävleborg300 000
RFR-296181Bazargani FarhanFolktandvården Centrum för Specialisttandvård, Avd. för Ortodonti, ÖrebroEffekter av tandburna och skelettalt förankrade gomvidgare; en randomiserad kontrollerad studie300 000
RFR-296311Vroland Nordstrand Kristina-Måluppfylelse vid målinriktad behandling för barn med funktionsnedsättning: en randomiserad studie440 000
RFR-297001Ullmark GöstaOrtoped klin. GävleBone forming at prosthetic surfaces. A randomized clinical F-PET/CT study.100 000
RFR-297301Peterson GunnelVårdcentralen Linden, KatrineholmNackmusklers aktiveringsmönster och effekt av specifik träning vid långvariga nackbesvär efter whiplashskada. En prospektiv randomiserad studie.150 000
RFR-298211Gupta AnilANIVA kliniken, Universitetssjukhuset ÖrebroPåverkar valet av anestesi och smärtlindring vid operation av tjock- eller ändtarmscancer överlevnad och frekvensen av återfall?200 000
RFR-300451Bjellerup Per-Förekomst samt diagnostisk och behandlingsmässig betydelse av analytisk interferens för tyreoideahormoner och tyreoideareglerande hormon200 000
RFR-300621von Unge MagnusÖNH-klin och CKF, Landstinget VästmanlandKartläggning och aktivering av regenerativa centra i trumhinnan
- en grund för utveckling av ny behandlingsmetod vid kronisk öroninflammation
200 000
RFR-300961Tydén Maria-Procalcitonin i klinisk praxis.300 000
RFR-302161Olsson Richard-Molekylär monitorering av kvarvarande malign hematologisk sjukdom300 000
RFR-302961Gullsby KarolinaGävle sjukhus, Klinisk mikrobiologiScreening av makrolidresistens bland svenska patientprover med Mycoplasma pneumoniae fynd100 000
RFR-303141Holländare FredrikPsykiatrin, Utvecklingsenheten för psykoterapi och psykologisk behandlingSamtidig social ångest och kronisk smärta - En studie av gemensamma faktorer och en randomiserad prövning av nya behandlingsstrategier450 000
RFR-303301Hultin HellaKirurgkliniken, Akademiska sjukhusetFörbättrad D-vitaminsubstitution för överviktsopererade100 000
RFR-304021Elwin MarieAllmänpsykiatrisk mottagning, Lindesberg och Universitetssjukvårdens forskningscentrum UFC. Utveckling och validering ett självskattningsinstrument för sensoriska reaktioner vid autismspektrumtillstånd.110 000
RFR-304691Råssjö Eva-BrittaKvinnokliniken i FalunThe importance of pregnancy planning - A prospective cohort study of Swedish and immigrant women´s lifestyle before, during and after pregnancy.200 000
RFR-305101Karlsson EvaCentralsjukhuset Karlstad , onkologenDCIS och förändring av hormonreceptorer and HER2 status under tumörprogression290 000
RFR-305291Castegren MarkusAnestesiklinikenObservationsstudie av pulmonell inflammatorisk aktivitet i samband med ventilatorbehandling vid planerad kirurgi200 000
RFR-305351Theander KerstiRegion Värmland, Centrum för klinisk forskningGruppintervention i Primärvården för att förbättra symtom- och funktionshantering och upplevelse av delaktighet bland patienter med KOL o/e hjärtsvikt450 671
RFR-305381Hellman PerInstitutionen för kirurgiska vetenskaper/VO Kirurgi, Akademiska Sjukhuset/Uppsala universitetKalciumreglering vid Gravestoxikos300 000
RFR-305481Bekhali ZakariaGävle sjukhus/KirurgklinikenFörändringar i mag-tarmfysiologi efter överviktsingreppet duodenal switch (DS)215 000
RFR-305641Granstam ElisabetÖgonkliniken Västmanlands sjukhus VästeråsUtvärdering av behandling med anti-VEGF-läkemedel vid diabetesmakulaödem280 000
RFR-306241Forsberg AnetteRegion Örebro län, Fysioterapiavdelningen, Universitetssjukhuset, Effekter av balansträning i grupp för personer med multipel skleros: randomiserad kontrollerad multi-center studie225 000
RFR-306931Sonnby KarinVuxenpsykiatriska kliniken, Västmanlands sjukhus,VästeråsValidering av de svenska översättningarna av "Adult ADHD Self Report Scale" och "Depression Self Rating Scale" för ungdomar150 000
RFR-307051Hollander PeterUppsala, patologiEpidemiologisk och tumörbiologisk påverkan av prognosen vid Hodgkins Lymfom100 000
RFR-307301Tuvemo Johnson SusannaPatientsäkerhetsavdelnigen, sjukhusadministrationenFallprevention för äldre i ordinärt boende410 000
RFR-307491Hellström PerAkademiska sjukhuset, Specialmedicin/GastroenterologiGut permeability and neuroendocrine signaling as pathophysiological mechanisms in inflammatory and functional bowel disorders300 000
RFR-307661Högman MarieannInst medicinska vetenskaper, Uppsala universitetVilka är de bästa verktygen för att identifiera KOL patienter med risk för exacerbationer?
En observationsstudie i primär- och specialistvård.
450 000
RFR-307901Norén TorbjörnUniversitetssjukhuset i ÖrebroHepatit A vaccin till patienter med immunmodulerande läkemedel.300 000
RFR-307941Berling Holm Katarina-Smakstörning vid öronsjukdom och efter öronoperation270 000
RFR-308141Jerdén LarsJakobsgårdarnas vårdcentralLärdomar av implementering av metoden FaR - fysisk aktivitet på recept - till patienter i primärvården i Uppsala-Örebro-regionen450 000
RFR-308451Jonsson MariaKvinnokliniken Akademiska sjukhuset UppsalaEffekten av ett internetbaserat självhjälpsprogram efter traumatiska erfarenheter inom kvinnosjukvården100 000
RFR-308581Carlsson EvaNärsjukvårdsområde norr och Universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro länAspekter av ätande och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende - före och efter en intervention450 000
RFR-309221hellberg olofmedicinkliniken, njursektionenEffekt av aldosteronblockad på hjärtrytmrubbningar hos dialysbehandlade.200 000
RFR-309791Castegren MarkusAnestesiklinikenOperationstraumats betydelse vid trakeostomi för postoperativ inflammation, lungfunktion, komplikationer och mobiliseringsförmåga200 000
RFR-309901Forslund AndersAkademiska Barnsjukhuset, barnmedicinRiskmarkörer och orsaker till typ 2 diabetes och fetma hos barn- och ungdomar500 000
RFR-309941Nilsson KentCentrum för klinisk forskning, Västmanlands sjukhus VästeråsPsychiatric comorbidity, substance abuse and long term outcome; interaction between psychosocial factors and biological vulnerability500 000
RFR-310241Hedstrand Håkan-Studier av blodmarkörer vid malignt melanom med Proximity Ligation Assay.100 000
RFR-310281Ullmark GöstaOrtoped klin. GävleDenosumab vid ocementerad höftprotes. En randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie med DXA,PET/CT och biokemiska markörer för benomsättning.200 000
RFR-310471Söderquist BoLaboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset ÖrebroFinns det en ökad risk att utveckla svår blodförgiftning orsakad av Staphylococcus aureus om man bär på genetiska polymorfier i NLRP3-inflammasomen?200 000
RFR-310821Råssjö Eva-BrittaKvinnokliniken i FalunKejsarsnittsförlossning – komplikationer på kort och lång sikt för modern och barnet300 000
RFR-311121Gesar Beritortopediska kliniken Falu LasarettAtt tro på möjligheten att återfå hälsan efter höftfraktur- en multicenterstudie150 000
RFR-311971Hållmarker UlfMed klin Mora lasarettFysisk aktivitet - Hälsonytta och Risker vid Motionsidrott
Deltagare i Vasaloppet 1955-2010
150 000
RFR-312791Mattebo MagdalenaMälardalens Högskola VästeråsPREVENTION OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) ASSOCIATED CANCER BY INTERVENTION STUDIES IN TEENAGERS ATTENDING SCHOOL HEALTH200 000
RFR-312811Calais FredrikHjärt-lungkliniken Universitetssjukhuset ÖrebroUndersökning av förekomsten av extrakardiell ateroskleros hos patienter med hjärtinfarkt jämfört med kontroller utan hjärtinfarkt.130 000
RFR-312881Norling Hermansson LiselotteOrtopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrumVilka faktorer i omgivningen underlättar respektive hindrar att personer använder och får nytta av de hjälpmedel som förskrivs?150 000
RFR-313451Lennerstrand Johan-Studier av resistens hos Hepatit-C infekterade patienter under behandling med nya antivirala läkemedel100 000
RFR-313841Holmström BennyVerksamhetsområde urologi, Akademiska sjukhusetEtt translationellt projekt på regulatoriska T-celler,immunorespons och exosomer vid muskelinvasiv urinblåsecancer, baserat på sentinel node detektion200 000
RFR-313861Lisspers KarinInstitutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Enheten för Allmänmedicin och PreventivmedicinVilka faktorer påverkar sjukdomskontroll, exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos patienter med astma och KOL? En sexårs uppföljning500 000
RFR-313881Mattsson StigDiabetes och endokrinmottagningen, medicinklinik, Falu lasarettKontinuerlig glukosmätning (CGM)och kolhydratintag under, samt efter fysisk aktivitet hos personer med typ 1 diabetes för minskning av hypoglykemier200 000
RFR-313991Karlsson Mats GUniversitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/PatologiHPV prevalens inom gynekologiska cellkontroll – vaccinationsuppföljning och utveckling av screeningprogram300 000
RFR-314501Eriksson Ida-Förbättring av nuklearmedicinska undersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten100 000
RFR-314671Halfvarson JonasSektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset ÖrebroFekala markörers prognostiska betydelse vid inflammatorisk tarmsjukdom, basen för ett ändrat framtida patientomhändertagande?400 000
RFR-315071Waldén MauritzKir Klin CSKAcetat-PET/CT och 3T MR-validering med laparoskopisk utvidgad lymfkörtelutrymning vid lokalt avancerad prostatacancer475 000
RFR-315101Chabok AbbasKirurgkliniken, Västmanlands sjukhus VästeråsPoliklinisk behandling av akut okomplicerad Divertikulit:
en prospektiv observationsstudie
200 000
Totala antalet ansökningar N = 88
PublishedDocument information: Beviljade anslag för år 2013 | Last modified: 2014-01-22 by Annette Östling

Beviljade anslag för år 2013, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/101731