Beviljade anslag för år 2012

HR]

Ansökningar 1 oktober 2011


Antal ansökningar N=0Det finns inga ansökningar

PublishedDocument information: Beviljade anslag för år 2012 | Last modified: 2013-02-14 by Maria Pilawa

Beviljade anslag för år 2012, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/120721