Beviljade anslag hösten 2008
Antal beviljade ansökningar N = 0 st

Projektanslag hösten 2008

Post-Doc för år 2009

PublishedDocument information: Beviljade anslag hösten 2008 | Last modified: 2009-05-14 by Maria Pilawa

Beviljade anslag hösten 2008, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/19611