Information inför stipendieansökan

Vill du skriva ut dessa anvisningar, klicka här

Instruktion för stipendieansökan till CKF Dalarna - Stiftelsen Lasarettsläkare F Olaisons fond- http://www.researchweb.org/is/ckfuu

Observera att vissa delar av ansökan blir efter slutförandet av formuläret offentliga på internet.

Systemet
Researchweb används idag inom en majoritet av landstingen i Sverige och även ett flertal forskningsfinansiärer.

På startsidan finns en knapp ”Hjälp och service” – där får du utförliga instruktioner om hur du ska använda systemet och svar på frågor om det krånglar.
Du måste nyttja de funktionsknappar (ex bakåt-knappen) som programmet har; alltså använd inte bakåt-knappen på webbläsaren. Risken finns då att du kastas ut ur programmet.

CV och personkort
Systemet bygger på att sökanden och ev. medarbetare själva registrerar sig och skaffar ett eget lösenord. Därmed registreras ett personkort. Detta personkort gäller för ansökningar inom alla de landsting som använder reserachweb. Ingen skall ha mer än ett personkort i systemet. Till personkortet brukar ett CV biläggas. Vi har inget krav på CV för denna stipendieansökan.
Du kan däremot själv vara betjänt av att lägga in det i personkortet. Ett CV behöver bara läggas in en gång; detta kan senare förstås ändras/kompletteras. I CV skall framgå aktuell anställning (befattning och enhet) samt i förekommande fall rymma en redovisning av de 10 bästa publikationerna under de senaste fem åren.

Systemet frågar automatiskt en gång per år om behov finns av att ändra/lägga till ny info till personkortet (ex ny e-postadress). För att systemet skall kunna erbjuda utlovade tjänster krävs att alla med personkort besvarar denna fråga/uppmaning. Handledare och medarbetare får inte läggas in med samma e-postadress som sökanden.

Beskrivningar
För varje fält i formuläret finns en kort beskrivning av vad och hur mycket som skall fyllas i i respektive fält. Denna information nås genom att klicka på ?-symbolen vid varje rubrik.

Obligatoriska fält
Understrukna rubriker med ett +-tecken är obligatoriska att fylla i och du kan inte slutföra ansökan utan att dessa är ifyllda. Du kan dock avvakta med ifyllandet intill sista datum.Rubrikerna är alltså inte klickbara trots understrykningen.
Systemet låter dig ej avsluta ansökan om obligatoriska uppgifter ej lämnats.
Maximerade fält
För att få en mer hanterbar mängd text för granskarna att läsa är ett fleral fält begränsade. Har du överskridit ett maximalt antal säger systemet ifrån och du kan inte slutföra ansökan.

Spara regelbundet
Under ifyllnad rekommenderar vi att klicka på "Spara" regelbundet, gärna var femtonde minut och alltid innan och efter du lägger till eventuella medarbetare, handledare eller en bilaga.

När du fyllt i din ansökan färdigt återstår ett par moment

Korrekturläsa
Att korrekturläsa ansökan ingår som ett obligatoriskt moment i systemet. När du har fyllt i alla uppgifterna skall du klicka på knappen “Korrekturläs och slutför”. Då visas din ansökan i ett nytt fönster och du kan korrekturläsa. Därifrån kan du gå tillbaka i ansökan och ändra tills du är nöjd. Knappen “Korrekturläs och slutför” skall i detta läge betraktas som synonymt med “spara”.

Slutföra
Knappen “Slutföra” klickar du på när ansökan är helt klar och du bedömt att alla uppgifter är korrekta. Eftersom inkomna ansökningar är offentliga handlingar kan allmänheten läsa din ansökan i och med att du klickar på “Slutför”.
Även om du slutfört kan du gå in och ändra fram till den sista ansökningsdag.

Bekräftelseblankett och signering
När du slutfört ansökan och utlysningsperioden stängs får du en bekräftelse på e-post att ansökan inkommit.

PublishedDocument information: Information inför stipendieansökan | Last modified: 2013-07-26 by Maria Pilawa

Information inför stipendieansökan, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/document/89081