Auto-Lymfom-studien
Auto-Lymfom-studien
Project number : 200481
Created by: Maria Pilawa, 2014-03-20
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-03-31
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt
Reumatologen på Falu lasarett också med i studien

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Landstinget Uppsala län Eva Bäcklund

Auto-Lymfom-studien, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200481