Auto-Lymfom-studien
Auto-Lymfom-studien
Project number : 200481
Created by: Monica Holst, 2014-03-20
Last revised by: Karin Björling, 2019-09-24
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt
Reumatologen på Falu lasarett också med i studien

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Landstinget Uppsala län Eva Bäcklund

Auto-Lymfom-studien, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200481