NMSG 19/10 HOVON 95
NMSG 19/10 HOVON 95
Project number : 200521
Created by: Ylva Hammarlund, 2014-03-20
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2015-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

HOVON Foundation

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2009-017903-28

NMSG 19/10 HOVON 95, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200521