ODYSSEY
ODYSSEY
Project number : 200731
Created by: Maria Pilawa, 2014-03-20
Last revised by: Karin Björling, 2018-10-22
Project created in: FoU i Region Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2018-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

SANOFI

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

EFC 11570

ODYSSEY, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200731