SPECTRUM
SPECTRUM
Project number : 200781
Created by: Maria Pilawa, 2014-03-20
Last revised by: Karin Björling, 2017-09-22
Project created in: FoU i Region Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2016-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

BAYER

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2012-002627-15

SPECTRUM, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/200781