CRITICS
CRITICS
Project number : 201121
Created by: Marie Rosen, 2014-05-07
Last revised by: Karin Björling, 2019-09-24
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2006-004130-32

CRITICS, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201121