BEVREAL
BEVREAL
Project number : 201131
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-07
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-07
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

EPN 2011/062

BEVREAL, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201131