SCOT
SCOT
Project number : 201141
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-07
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-19
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

SCOT - short course oncology therapy. A study of Adjuvant chemoterapy colorectal cancer.

Startdatum

2012-06-01

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning finns.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
not checked Annat

EudraCT nummer

2007-003957-10

Datum studien avslutad

2017-03-31

Status

not checked Projektet pågår
checked Projektet avslutat

SCOT, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201141