SCOT
SCOT
Project number : 201141
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-07
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2017-09-19
Project created in: FoU i Region Dalarna

CompletedCompleted

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2007-003957-10

SCOT, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201141