Strålkohortstudien
Strålkohortstudien
Project number : 201161
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-09
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-09
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling av primär invasiv bröstcancer.

Startdatum

2005-12-01

Beräknat slutdatum

2019-12-01

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning finns.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
checked Annat

Om annat, ange typ av studie

Observationsstudie

Annat nummer, motsvarande EudraCT

EPN 2005:321

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

Strålkohortstudien, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201161