Strålkohortstudien
Strålkohortstudien
Project number : 201161
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-09
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-09
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

ID-nummer

Annat nummer, motsvarande EudraCT

EPN 2005:321

Strålkohortstudien, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201161