NORDIC 8
NORDIC 8
Project number : 201181
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-09
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-09
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2011-004188-65

NORDIC 8, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201181