SOLD
SOLD
Project number : 201281
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-13
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

ID-nummer

Annat nummer, motsvarande EudraCT

EPN 2008/028

SOLD, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201281