PANTHER(The SBG 2004-1/ABCSG25/GBG53 Protocol)
PANTHER(The SBG 2004-1/ABCSG25/GBG53 Protocol)
Project number : 201291
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-13
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-13
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

A randomised phase III study, comparing biweekly and tailored docetaxel (dtEC-dtT)(A-arm) versus Three Weekly docetaxel(FEC-T)(B-arm) In Lymph node positive breast cancer patients-a continuation of the feasibility part of the SBG-2004-1 study

Startdatum

2004-01-01

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning finns.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Annat nummer, motsvarande EudraCT

EPN DNR 2005-629/32

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

PANTHER(The SBG 2004-1/ABCSG25/GBG53 Protocol), from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201291