PANTHER(The SBG 2004-1/ABCSG25/GBG53 Protocol)
PANTHER(The SBG 2004-1/ABCSG25/GBG53 Protocol)
Project number : 201291
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-13
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kirurgkliniken - Onkologmottagningen

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

EPN DNR 2005-629/32

PANTHER(The SBG 2004-1/ABCSG25/GBG53 Protocol), from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201291