SCANFOS
SCANFOS
Project number : 201321
Created by: Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, 2014-05-14
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2015-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Reumatologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Lily

SCANFOS, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201321