SPACE Spondylarthritis caught early. Svensk/europeisk multicenterstudie.
SPACE Spondylarthritis caught early. Svensk/europeisk multicenterstudie.
Project number : 201331
Created by: Tomas Husmark, 2014-05-14
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Reumatologiska kliniken - Övrigt

SPACE Spondylarthritis caught early. Svensk/europeisk multicenterstudie., from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201331