DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry)
DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry)
Project number : 201361
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-14
Last revised by: Karin Björling, 2017-10-23
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Reumatologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Actelion

DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry), from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201361