DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry)
DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry)
Project number : 201361
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-14
Last revised by: Karin Björling, 2017-10-23
Project created in: FoU i Region Dalarna

CompletedCompleted

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Reumatologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Actelion

DUO- registret (Digital Ulcer Outcome registry), from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201361