NORDSTAR Läkemedelsbehandling vid tidig RA
NORDSTAR Läkemedelsbehandling vid tidig RA
Project number : 201401
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-14
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-14
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

A multicenter, randomized,open-label,blinded-assesor, phase 4 study in patients with early RA , to compare active conventional therapy vs three biologic treatments and two de-escalation strategies in patients who respond to treatment.

Startdatum

2012-12-01

Beräknat slutdatum

2018-12-31

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning finns.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Reumatologiska kliniken - Övrigt (0 %)

Klinik

Reumatologkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

KI Solna / Clintrid

EudraCT nummer

2011-004720-35

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

NORDSTAR Läkemedelsbehandling vid tidig RA, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201401