NORDSTAR Läkemedelsbehandling vid tidig RA
NORDSTAR Läkemedelsbehandling vid tidig RA
Project number : 201401
Created by: Tomas Husmark, 2014-05-14
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2018-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

Added workplaces

Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Reumatologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

KI Solna / Clintrid

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2011-004720-35

NORDSTAR Läkemedelsbehandling vid tidig RA, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201401