PROOF Klinisk Studie på patienter med Axial SpA
PROOF Klinisk Studie på patienter med Axial SpA
Project number : 201411
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-14
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-14
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Patients with axial SpA:Multi counrty registry of clinical characteristics including radiografhic progression, and burden of disease over 5 years in real life setting.

Startdatum

2014-03-01

Beräknat slutdatum

2020-12-31

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning finns.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Reumatologiska kliniken - Övrigt (0 %)

Klinik

Reumatologkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

Abbvie

Annat nummer, motsvarande EudraCT

Protocol 10297

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

PROOF Klinisk Studie på patienter med Axial SpA, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201411