STOMAMESH
STOMAMESH
Project number : 201461
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2020-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Norrbottens läns Landsting

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov: NCT00917995

STOMAMESH, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201461