Critics
Critics
Project number : 201471
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2020-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Onkologisk verksamhet

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

NKI/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2006-004130-32

Critics, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201471