SOLD
SOLD
Project number : 201511
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-07-16
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Onkologisk verksamhet

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

The Finnish Breast Cancer Group

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2007-002016-26

SOLD, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201511