SOLD
SOLD
Project number : 201511
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-07-16
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

A randomized phase III study comparing trastuzumab plus docetaxel (HT) followed by 5-FU, epirubicin, and cyclophosphamide (FEC) to the same regimen followed by single-agent trastuzumab as adjuvant treatments for early breast cancer
The Synergism Or Long Duration (SOLD) Study

Startdatum

2008-01-01

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning finns.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Onkologisk verksamhet (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Mora

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

The Finnish Breast Cancer Group

EudraCT nummer

2007-002016-26

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

SOLD, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201511