LASEC studien
LASEC studien
Project number : 201571
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kvinnoklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

F Hoffman-La Roche Ltd, Basel, Schweiz

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2010-019525-34

LASEC studien, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201571