BOOST-studien
BOOST-studien
Project number : 201591
Created by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-05-28
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2018-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kvinnoklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

AGO Study Group

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2011-001015-32

BOOST-studien, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201591