PROSPECT II
PROSPECT II
Project number : 201791
Created by: Maria Pilawa, 2014-10-29
Last revised by: Karin Björling, 2018-10-22
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

not checked Cancer
checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Hereinafter

ID-nummer

Annat nummer, motsvarande EudraCT

Studien är en akademisk studie ledd av Lunds Universitet, Cardiovascular 012055 Research Fondation och Uppsala Clinical Reeasch Center.

PROSPECT II, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/201791