Lederspan studien TW77
Lederspan studien TW77
Project number : 202231
Created by: Kajsa Öberg, 2015-03-16
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

CompletedCompleted

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2017-03-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Reumatologiska kliniken - Övrigt

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2014-000993-20

Lederspan studien TW77, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/202231