Effects
Effects
Project number : 203171
Created by: Maria Pilawa, 2015-04-16
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-09-01
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2017-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Karolinska institutet

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2011-006130-16

Effects, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/203171