Effects
Effects
Project number : 203171
Created by: Maria Pilawa, 2015-04-16
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-09-01
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
checked Annat

Om annat, ange ämnesområde

Stroke

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Karolinska institutet

ID-nummer

EudraCT nummer

2011-006130-16

Effects, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/203171