Effects
Effects
Project number : 203171
Created by: Maria Pilawa, 2015-04-16
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-09-01
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Efficacy of Fluoxetine

Startdatum

2015-04-08

Beräknat slutdatum

2017-12-31

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
checked Annat

Om annat, ange ämnesområde

Stroke

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Medicinklinik - Övrigt (0 %)

Klinik

Medicinkliniken, Mora

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

Karolinska institutet

EudraCT nummer

2011-006130-16

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

Effects, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/203171