Nordic 9
Nordic 9
Project number : 206161
Created by: Maria Pilawa, 2015-07-16
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-07-16
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2018-04-01

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Onkologisk verksamhet

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Prof Per Pfeiffer, Department of Oncology, Odense University Hospital Denmark

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2014-000394-39

Nordic 9, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/206161