BEST
BEST
Project number : 207681
Created by: Maria Pilawa, 2015-11-18
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-11-18
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Bypass Equipoise Sleeve Trial

Startdatum

2016-01-01

Beräknat slutdatum

2021-01-01

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Övrigt (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Mora

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
checked Annat

Om annat, ange typ av studie

Registerstudie, blindad studie

Sponsornamn

ngen sponsor, huvudman Sahlgrenska universitetssjukhuset

Annat nummer, motsvarande EudraCT

478-15 diarienummer Etikansökan Göteborg

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

BEST, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/207681