MAIA
MAIA
Project number : 209461
Created by: Max Flogegård, 2015-12-18
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2022-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Janssen-Cilag

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2014-002273-11

MAIA, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/209461