EFFECTS
EFFECTS
Project number : 209481
Created by: Maria Pilawa, 2015-12-18
Last revised by: Maria Pilawa, 2015-12-18
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2016-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Medicinklinik - Övrigt

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Karolinska institutet/Erik Lundström, MD, PhD

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2011-006130-16

EFFECTS, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/209481