ALASCCA
ALASCCA
Project number : 220011
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-07-13
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-07-13
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

A randomized double-blind placebo-controlled study with ASA treatment in colorectal cancer patients with mutations in the PI3K signaling pathway

Startdatum

2016-03-02

Beräknat slutdatum

2021-01-01

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Sammanfattning finns inte

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Onkologisk verksamhet (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Mora

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
checked Annat

Om annat, ange typ av studie

Dubbelblindad, placebokontrollerad

Sponsornamn

Karolinska University Hospital, Department of Molecular medicine and Surgery Karolinska Institutet, Gastrocentrum

EudraCT nummer

2015-004240-19

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

ALASCCA, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/220011