ALASCCA
ALASCCA
Project number : 220011
Created by: Helena Laurell, 2016-07-13
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2021-01-01

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Onkologisk verksamhet

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Karolinska University Hospital, Department of Molecular medicine and Surgery Karolinska Institutet, Gastrocentrum

Projektets ID-nummer

EudraCT nummer

2015-004240-19

ALASCCA, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/220011