StrålningsKoHort-studien
StrålningsKoHort-studien
Project number : 220021
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-07-13
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-07-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Beräknat slutdatum

2019-12-31

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Onkologisk verksamhet

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Prövningscenter: Uppsala Universitetssjukhus, samorndande studiecenter: CRS

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

EPN 2005:321

StrålningsKoHort-studien, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/220021