QoLIRECT
QoLIRECT
Project number : 220041
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-07-13
Last revised by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-07-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Ämnesområde

checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Onkologisk verksamhet

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Sahlgrenska Universitetssjukhus

ID-nummer

Annat nummer, motsvarande EudraCT

ClinicalTrials.gov: NCT01477229

QoLIRECT, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/220041