P-VOD
P-VOD
Project number : 220071
Created by: Helena Laurell, 2016-07-13
Last revised by: Karin Björling, 2019-06-13
Project created in: FoU i Region Dalarna

PublishedPublished

Information om medarbetare och organisationer

Klinik/enhet där studien genomförs

information Added workplaces
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Mottagningsenhet

Om sponsor saknas, ange namnet på sponsor här

Uppsala universitet

Projektets ID-nummer

Annat id-nummer, t.ex. ClinicalTrials.gov

ClinicalTrials.gov:NCT01515150

P-VOD, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/220071