P-VOD
P-VOD
Project number : 220071
Created by: Inga-Britt Gustafsson, 2016-07-13
Last revised by: Maria Pilawa, 2016-07-13
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

Poliklinisk behandling av akut okomplicerad divertikulit: en prospektiv obsevationsstudie

Startdatum

2012-02-01

Ämnesområde

not checked Cancer
not checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning finns.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Mora lasarett - Kirurgkliniken - Mottagningsenhet (0 %)

Klinik

Kirurgkliniken, Mora

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
not checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
checked Akademisk studie
checked Annat

Om annat, ange typ av studie

Prospektiv observationsstudie, cohort

Sponsornamn

Uppsala universitet

Annat nummer, motsvarande EudraCT

ClinicalTrials.gov:NCT01515150

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

P-VOD, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project/220071